Epigenetica is een betrekkelijk nieuw en uitdagend onderzoeksgebied dat zich in toenemende belangstelling mag verheugen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat door omgevingsfactoren prenataal veroorzaakte epigenetische veranderingen geassocieerd zijn met een verhoogde kans op later in het leven optredende (chronische) ziekten. Hieraan liggen dan overerfbare veranderingen in genexpressie ten grondslag. Als relevante omgevingsfactoren voor het induceren van deze veranderingen worden voedingsfactoren, microbiële factoren en sommige vormen van luchtverontreiniging genoemd. Epigenetica werpt hiermee een nieuw licht op reproductietoxiciteit.
Na een algemene inleiding over de achtergronden en mechanismen met betrekking tot de epigenetica, zal getracht worden om aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zicht te krijgen op de praktische betekenis van de epigenetica voor risicobeoordeling en risicobeheersing.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: niet beschikbaar