‘Safety’ en ‘security’ zijn twee aspecten van veiligheid voor ‘kwetsbare’ bedrijven. Voor veiligheid is in de afgelopen decennia een groot aantal methoden ontwikkeld om het veiligheidsmanagement te verbeteren met ongevalanalysemethodieken, veiligheidscultuur-programma’s, leren van incidenten, etc. Hetzelfde geldt voor securitymanagement.

Inmiddels stelt de overheid ook steeds meer eisen aan het securitymanagement van bedrijven met veel gevaarlijke stoffen. VNCI en het ministerie van VROM hebben hierover een convenant afgesloten. Security-kwesties spelen een steeds belangrijkere rol, naast de al bestaande veiligheidssystemen. Het thema van deze middag is de vraag of er synergie mogelijk is tussen deze twee aspecten van het managementsysteem van bedrijven. Zijn ontwikkelingen op veiligheidsgebied toepasbaar op security en andersom?

De sprekers gaan in op een aantal aspecten, waaronder de overeenkomsten en verschillen tussen de twee vakgebieden, de praktijk van een security bedrijf, laboratoriumonderzoek naar security en de beveiliging van gemeenschappelijke bedrijfsterreinen.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: klik hier