In de nacht van vrijdag op zaterdag 3 op 4 mei is tussen Brussel en Gent bij het plaatsje Wetteren (24.000 inwoners) in Vlaanderen een trein ontspoord. De trein heeft over dit baanvak vermoedelijk te hard gereden. Van de zes ontspoorde tankwagons zijn drie tankwagons met acrylnitril in brand geraakt. Van de overige drie ontspoorde tankwagons waren er twee gevuld met acrylnitril en de derde bevatte 1,3-butadieen. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat deze laatste tankwagons bij de brand betrokken raakten. Hoewel de rook niet over de woonkern Wetteren trekt, blijken daar toch bewoners blootgesteld te zijn. Er wordt één sterfgeval in verband gebracht met blootstelling aan gevaarlijke stoffen afkomstig van het incident. Een groot deel van de bevolking is kort na het aantreffen van het dodelijke slachtoffer geëvacueerd. Pas na enkele weken zijn alle bewoners naar hun woning teruggekeerd.
De eerste spreker zal ingaan op de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen over spoor. De trein was afkomstig uit Barendrecht en onderweg naar de zeehaven van Gent. Deze ontsporing had ook op het Nederlandse deel van het traject kunnen plaatsvinden. In Nederland hebben al eerder incidenten plaatsgevonden waarbij machinisten zich niet aan de snelheidsbeperkingen hielden of een rood sein negeerden.
De tweede spreker is gevraagd verslag te doen van de hulpverlening aan bewoners met verschijnselen van blootstelling aan toxische stoffen. Hij zal ingaan op de triage van slachtoffers en de hulpverlening in de ziekenhuizen.
Na de pauze zullen twee onderzoekers de resultaten van een humane biologische monitoring studie uiteen zetten. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de blootstelling aan acrylnitril bij verschillende groepen bewoners van Wetteren. In een tweede onderzoek wordt de blootstelling van hulpverleners besproken aan de hand van bloedanalyse en gegevens van werkzaamheden van de betrokken hulpverleners bij de bestrijding van de gevolgen van de ontsporing. Beide studies geven inzicht in relaties tussen gehaltes acrylnitriladducten in het bloed en determinanten van blootstelling enerzijds en gezondheidsklachten die zijn gemeld anderzijds.

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtAklik hier