Ons brein wordt dagelijks blootgesteld aan  (chemische) stoffen, zowel in het werk als privé. Met name de acute vergiftigingen zijn bij een breed publiek bekend ;  sterfgevallen door het drinken van te veel water en hersenbeschadiging door alcohol zijn nog steeds actueel. Echter de sluipende vergiftigingen zijn veel minder bekend. Het aantal neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer  neemt toe in de 21e eeuw. Hebben chemische stoffen een aandeel in het ontstaan van autisme en Parkinson en is een aantal van deze gevallen te wijten aan chemische blootstellingen? Vooral langdurige en lage blootstellingen aan neurotoxische stoffen (zoals metalen) kunnen op lange termijn vroegtijdige aftakeling van het zenuwstelsel veroorzaken. Hierover is al een levendige discussie in de wetenschappelijke literatuur: kan aluminium Alzheimer veroorzaken? ; hebben lassers een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson?; wat is  de invloed van amalgaamvullingen op het zenuwstelsel en wat  zijn de gevolgen van loodblootstelling bij jonge kinderen?

Tijdens deze  middag wordt ons brein in  de verschillenden levensfasen

verder belicht: 

Ons ontwikkelende brein

Het jonge brein is extra gevoelig voor schadelijke invloeden.

Didima de Groot zal ingaan op voorbeelden van de gevoeligheid van het jonge brein voor chemische stoffen en de mogelijke relatie met autisme.

Ons werkende brein

Herman Bartstra zal ingaan op de kennis over de neurotoxische stoffen die in het beroep een bedreiging kunnen vormen.

In bepaalde beroepen is er verhoogde kans op chronische vergiftigingen van het zenuwstelsel. In de presentatie wordt ingegaan op recente inzichten over het mondiale probleem van neurotoxische agentia, de zogenaamde “braindrain”.

De groepen bekende neurotoxische agentia worden besproken en waar de bedrijfsarts ze in zijn praktijk zou kunnen tegenkomen.

Annet Lenderink zal ingaan op de manier waarop binnen de beide Solvent Teams in Nederland wordt gewerkt om vast te stellen of de gezondheidsklachten van patiënten te wijten zijn aan de blootstelling aan oplosmiddelen en andere neurotoxische stoffen in de werksituatie. Hierin wordt getracht aan de hand van een typische en van atypische solvent team patiënt inzicht te geven in de mogelijkheden en problemen bij het stellen van de diagnose chronische toxische encefalopathie. Met aandacht voor de (arbeids)anamnese en het neuropsychologisch onderzoek. Daaruit moet duidelijk worden voor welke werkenden met welke gezondheidsklachten het zinvol is om te verwijzen en welke handvaten de bedrijfsarts heeft om hier een goed afweging in te maken.

Ons verouderende brein:

De ziekte van Parkinson treedt doorgaans pas rond het 65 e levensjaar op. 

Bij bepaalde vergiftigingen treedt deze ziekte al eerder, zo rond het 50 e levensjaar. Dat is bijvoorbeeld beschreven bij lassers. Anke Huss zal een studie presenteren over de beroepsmatige factoren die een bijdrage kunnen leveren bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Wij hopen uw bedrijfsartsenbrein wakker te schudden met dit symposium:

alleen bron aanpak telt,  immers, de schade aan het brein is eenmalig en permanent Ofwel Primum non nocere!

Programma: klik hier

Presentatie spreker 1: klik hier

Presentatie spreker 2: klik hier

Presentatie spreker 3: klik hier

Presentatie spreker 4: klik hier

Verslag in TtA: niet beschikbaar